Önkormányzati főépítész képzés a BME Urbanisztika Tanszékén

.

foepiteszszakmernok 2013-kep1A Budapesti Műszaki Egyetem Urbanisztika Tanszéke és az Országos Főépítészi Kollégium felvételt hirdet akkredált önkormányzati főépítész szakirányú továbbképzésének 4. ciklusára.
A képzés időtartama 4 szemeszter.
Kezdés: 2013. szeptember 19.

Önkormányzati Főépítész

.

AZ ÖNKORMÁNYZATI FŐÉPÍTÉSZ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS


Az épített- és természetes környezet felelős alakítása, illetve védelme Magyarországon minden építész alkotmányban rögzített kötelessége. Az önkormányzati főépítészre, aki egy egész település, sőt adott esetben még ennél is nagyobb területnek a felelőse, ez fokozottan érvényes. Településeink arculatának többségét napjainkban - hatékonyan működő önkormányzati főépítész hiányában - nem a közérdeket szolgáló egységes építészeti-városépítészeti koncepció, hanem az ingatlanpiacba befektetett tőke minél hatékonyabb megtérülésére törekvő, egyéni érdekek határozzák meg. Az ország kevés településén működik a közérdekeket érvényesíteni akaró és tudó, erős önkormányzat, és azt képviselő polgármester. Azok közül is kevés alkalmaz érdemben főépítészt, aki a helyi önkormányzatnak az építési törvényben meghatározott, az épített környezettel kapcsolatos feladatainak ellátását szaktudásával segíti elő, az önkormányzat, a polgármester szakértője lehet. Magyarországon 3100 feletti a települések száma. A számon tartott főépítészeké 300 alatti, ez kevesebb, mint 10%. A felkészültségük, alkalmasságuk, elhivatottságuk tekintetében rendkívül nagy a szórás.


Az önkormányzati főépítészi hivatásra való alkalmasságnak a szakmai felkészültségen kívül számos egyéb, emberi tényezője is van, mint például a közügyek iránti érzékenység, a kommunikációs képesség, az érdekérvényesítő képesség, a tárgyalóképesség vagy a „gazda szemlélet”-hez szükséges alázat.


Az önkormányzati főépítész jogszerű működésének feltételei az 1998. január elsejétől érvénybe lépett új építési törvény, és a megjelent rendeletek által már biztosítottak. Emiatt elmondható, hogy az érvényben lévő jogszabályok által a „forma” – az önkormányzati főépítészi munkakör – már biztosított, az indítandó szakmérnöki szakon tervezett tanulmányok segítségével ezt a formát kívánjuk tudással, „tartalommal” megtölteni azért, hogy az önkormányzati főépítészek a természetes- és épített környezetünk alakításának valóban meghatározó, pozitív szereplőivé válhassanak.

Jelentkezés: www.urbanisztika.bme.hu

Kapcsolódó cikkek

Nem találtam kapcsolódó cikket.