Kós Károly-Díj felhívás 2013

.

dij kep


A Belügyminisztérium közleménye a

2013. évi Kós Károly-díjak adományozásához

A miniszteri rendelettel (BM rendelet 37./2012. VIII.2.) szabályozott Kós Károly-díj a helyi építészeti örökség védelme és az építészeti hagyományok őrzése területén kimagasló eredményt elért személyek, közösségek elismeréséül adományozható miniszteri díj. A díjjal emlékplakett, adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár. Évente 2 db adományozható.
Az egyéni díjat ugyanaz a személy legfeljebb kétszer, a közösségi díjat ugyanaz a szervezet vagy csoport legfeljebb egyszer kaphatja meg.
Az átadás időpontja Kós Károly születésének évfordulója, december 16.
A díjat a Bírálóbizottság javaslata alapján Pintér Sándor belügyminiszter adományozza.
A Bírálóbizottság elnöke Nagy Ervin országos főépítész, tagjai az építész szakma elismert képviselői közül kerülnek ki.
A díj adományozására – más javára, kellő megalapozottsággal – bármely magyar állampolgár vagy magyarországi intézmény, illetve szervezet javaslatot tehet.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
•    a javasolt személy esetében nevét, értesítési címét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét,
•    a javasolt szervezet vagy csoport esetében pontos megnevezését, postacímét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét, vezetőjének nevét és elérhetőségét,
•    a javaslattevő (vagy képviselője) nevét, értesítési címét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét.
•    az elismerés alapjául szolgáló értékvédő és környezetszépítő tevékenység részletes leírását – rajzokkal, skiccekkel, fotókkal illusztrálva. A bemutató anyagot kizárólag digitális formában kérjük elküldeni.

Mindezeken túl, a javaslathoz mellékelhető minden olyan dokumentum, adat vagy mértékadónak tekinthető vélemény és ajánlás, amely az elbírálást segíti, illetve amelyet a javaslattevő lényegesnek tart.

Minden olyan személyről, illetve csoportról, akiket a díjra jelölt a bizottság, a díjbizottság titkára, a díj adományozásához, illetve a jutalomösszeg kifizetéséhez szükséges személyi adatok beszerzése érdekében, a javaslattevőnek e-mail útján a kitöltendő formanyomtatványokat megküldi.

További információ: Cséri Nikoletta Sarolta, a Bírálóbizottság titkára (e-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. Bekapcsolt JavaScript szükséges a megtekintéséhez. ; telefon: 441-1880)

A 2013. évi Kós Károly-díjakra a javaslatok személyes benyújtásának, illetve postai feladásának határideje: 2013. november 8. péntek.

A javaslatok postán beküldhetők, illetve személyesen benyújthatók:

Országos Főépítészi Iroda, Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u. 2-4.

Budapest, 2013. október 7.

Nagy Ervin
országos főépítész s.k.