Tematikus Fejlesztési Programok Budapesten

.

2014. január 22-én a Fővárosi Önkormányzat koordinációjával új, együttes tervezési folyamat veszi kezdetét „Tematikus Fejlesztési Programok” néven. A folyamat célja, hogy a következő időszak budapesti fejlesztései összehangolt módon, minél nagyobb hatást kifejtve tudjanak megvalósulni. Alapja a Területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, melynek értelmében Budapesten a Fővárosi Önkormányzat látja el a területi tervezési feladatkört. Ebből kifolyólag a Főváros feladata, hogy a helyi fejlesztési elképzeléseket összehangolja és a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról döntsön. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, illetve annak regionális feladatokért felelős jogutódja, a Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága (ROP IH) részéről érkezett felkérésnek a Főváros a kerületi önkormányzatokkal együttműködésben kíván eleget tenni.

budapest-duna-tfp


A tervezési folyamat három fejlesztési kulcstéma mentén zajlik, melyek szándékunk szerint Integrált Területi Beruházás (új EU-s városfejlesztési megközelítés és finanszírozási eszköz) keretében tudnak majd megvalósulni:


1. Duna menti területek összehangolt fejlesztése,
2. alulhasznosított és barnamezős területek kezelése,
3. szociális városrehabilitáció.

FOLYAMAT ÉS RÉSZTVEVŐI

A Tematikus Fejlesztési Programok tervezésének alapját a két szinten munkacsoportokban júniusig tartó rendszeres munka biztosítja.

A folyamat legitimációját az annak során háromszor összeülő döntéshozói munkacsoport biztosítja, melyben a közös fejlesztési irányelvekről, illetve a kiválasztandó projektekről születnek döntések. A munkacsoportban döntési jogkörrel rendelkezik a Fővárosi Önkormányzat, a kerületi önkormányzatok, illetve a témában érintett kormányszerv. A szavazati jogkörök az érintettség függvényében eltérőek lehetnek: a témában erősen érintett szereplők vétójoggal rendelkeznek. A munkacsoportnak tanácskozási joggal tagja Pest megye képviselője is.

A szakmai tartalom kialakítása, a kerületi elképzelések közelítése a párhuzamosan a három téma mentén futó, heti rendszerességű szakértői munkacsoport-üléseken zajlik. Ebben a döntéshozói munkacsoport tagjai által delegált szakmai munkatársakon túl az általuk felkért szakmai szervezetek is részt vesznek tanácskozási joggal. A véleményezési joggal rendelkező szervezetek írásban véleményezhetik az anyagot.


KÖZÖSSÉG BEVONÁSA

A folyamat nem csupán a fővárosi és kerületi önkormányzatok együttműködését tekintetve újszerű, hanem a lakosság tervezési folyamatba való bevonása szempontjából is. A tájékoztatást és a lakosság folyamatban való részvételét a Fővárosi Önkormányzat üzemeltetésében hamarosan elinduló honlap biztosítja, mely egyrészt a munkacsoportülésekről tájékoztatja a közvéleményt, másrészt véleményező és javaslattévő felületein keresztül integrálja a lakossági javaslatokat a tervezésbe. A honlapon keresztül eljuttatott vélemények, javaslatok, ötletek közül a reálisan megvalósíthatóak a szakértői munkacsoport ülésein megtárgyalásra kerülnek.

EREDMÉNYEK

A hat hónapos tervezési folyamat végén a munkacsoportokban elfogadott Tematikus Fejlesztési Programokat a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja, és hozzájárul a programok részletes kidolgozásához. A projektek közös előkészítésével a Főváros és a kerületek a 2014-20-as Európai Uniós költségvetési időszakban az Integrált Területi Beruházások keretében biztosított források terhére tudnak tervezni. Ez a hathónapos együttes tervezési folyamat ugyanakkor egy hosszabb távú, intézményesített együttműködés megalapozása is egyben.

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT FELELŐS:
Főpolgármesteri Hivatal, Városépítési Főosztály, Városfejlesztési csoport.

További információk>>

Kapcsolódó cikkek