Nemzetközi építészpolitikai kitekintés 5. - Írország 2009-2015

.

ir2009-2Írország 2009 és 2015 közötti
Építészeti Politikája

A Fenntartható Jövő Felé:
Minőség Nyújtása az Épített Környezetben

LETÖLTÉS EREDETI NYELVEN

A dokumentumok megjelenését támogatta az
Országos Főépítészi Iroda

 

Előszó

Nagy örömmel adom közre a Kormány Építési Politikája 2009-2015, A Fenntartható Jövő Felé: Minőség Nyújtása az Épített Környezetben című munkát, mely megadja a kereteket az építési politika elkövetkezendő hét évének végrehajtásához.

Épített környezetünk minősége alapjaiban határozza meg mindennapi életünket. Ennek megértése az egyik vezető motívum épített környzetünk tervezése és megújítása mögött, és ez az oka annak, hogy csak kevesen maradnak közömbösek, akkor, amikor arról kell véleményt alkotni vagy mondani, hogy vajon ezt a minőséget elérjük vagy elhanyagoljuk közvetlen, helyi, nemzeti, vagy éppen a nemzetközi környezetben.

Az elmúlt közel egy évtizedben az ír építészet jelentős eredményeket ért el. Nött a lakosságnak a jó tervezés iránti érdeklődése, hasonlóan nőtt az épületek minősége. Jól megtervezett munka eredménye látható országszerte: várostervezés, lakhatás, középületek, iskolák, pihenő és kereskedelmi létesítmények.

Mindazonáltal a fenntartható építészet megteremtése, megtervezése és nyújtása környzetünkben a mai világ egyik jelentős kihívása. Ez egy olyan kihívás, mely az építészet és a várostervezés szerepének alapvető újraértékelését igényli, kulturális és környezeti felelősségük beépítésével az éghajlatváltozás ellen vívott kűzdelembe. Annak érdekében, hogy felül tudjunk emelkedni az országunkat érő környezeti kihívásokon, szükség van arra, hogy az épített környezetbe fektetett kutatásokon keresztül tájékozott döntéseket tudjunk hozni létező helyeink, épületeink, tájaink és természetes erőforrásaink felhasználásáról.

Mindezek előrebocsátásával a Kormány a jelen építészeti és épített környezeti politikán keresztül szeretné előmozdítani az tudatosságot és a megértést a jó tervezés hozzájárulásához a társadalom egésze mindennapi életéhez és jólétéhez. A magas minőségű tervezés, akár azonak éplüeteknek az apró részleteinél, amikben dolgozunk, akár azoknák a tereknéél és helyeknél, ahol társas érintkezés zajlik, nem szabad, hogy luxusnak minősüljön, amit csak ritkán engedhetünk meg magunknak. A jó építészet megvalósítása alapvetően sokkal többet jelent, mint egy-egy jó épületet. Magában kell foglalnia egy mindenki számára elfogadható környezet megvalósítását is.

A múlt építészete gyakran nem volt más, mint a kreatív és olykor kalandor együttműködés tervező és megbízó között, amikor olyan messzire tolták ki a határokat, amilyen messzire csak lehetett. Az építészet, amit ma megvalósítunk a „jövő öröksége”. Ez a kifejezése világunk kulturális, esztétika és szociális értékeinek, egy kinyilvánítása azoknak a kihívásoknak és várakozásoknak, amiket szeretnénk megválaszolni a fenntartható épített környezet megformálása során. Fontos, hogy az állam továbbra is patronálja, értékelje az építészet kulturális és művészeti értékét és elkötelezett legyen iránta, támogatva az oktatási és tudatossági kezdeményezéseket melyek erősítik a társadalom érdeklődését az épített környzet iránt.

Elismerve a szociális és kulturális fontosságát az építészetnek a társadalomban, azt vállaljuk, hogy a 2002-2005-ös Építési Politika szilárd alapjaira építünk tovább egy javított és kiterjesztett keretrendszerben, melyet ez az új politika vázol fel.

A 2009-2015 közötti Kormányztai Építési Politika olyan kérdésekre keresi a választ, melyek az első politika publikálása óta merültek fel, nagyobb hangsúlyt helyezve a városi tervezés és környezet fenntartható fejlődésére, folytatva az ösztönzését és a támogatását a magas minőségű modern építészetnek, holisztikus, integrált szemlélettel történő bedolgozását építészeti örökségünket, és akciók megalkotását, melyek válaszolnak és előmozdítják a tudatosságot ez iránt a terület iránt. Ez a politika párban halad az „Írország Intelingens Gazdaságának Felépítése: A Fenntartható Gazdasági Megújulás Keretei” című munkával, mely több prioritást és akciót határoz meg a Kormány számára rövid és hosszú távra. Kulcselemei a kutatásokba és fejlesztésekbe történő beruházás, összpontosítás a koordinált „előre tervezésre” és a befektetés a megújuló energiaforrásokba a zöld gazdasági szektor és a munkahelyteremtés előmozdításával egyetemben.

A Politika 15 fő pont köré van építve és 45 akciót tartalmaz, melyeket végre kell halytani az időtartama alatt, elsődlegesen a Kormány minisztériumainak és az állami ügynökségeknek. Az én irányításom alatt álló minisztérium lesz felelős az akciók több mint felének végrehajtásáért, mind a 45 akció végrehajtásának koordinálása mellett.

A politika felismeri az építészet helyét a társadalomban, mint a a múlt és a jelen kultuális, esztétikai és társadalmi értékeinek kifejeződését, valamint a jövő kihívásait és elvárásait a fenntartható minőségi környezet megformálása iránt. Mindnyájan megtanulhatjuk befogadni, sőt szeretni az építészetet, miközben megőrizzük saját különbözőségünket, egyéni izlésünket és hozzáálásunkat.

A Politika, amit ebben az épületben részletezünk, sokat köszönhet a rengeteg energiának, személyiségnek és ötletnek, melyet az általam 2007-ben életre hívott munkacsoport tagjai hozzáadtak, és amiért hálámat szeretném kifejezni. Különösképpen szeretném kifejezni hálámat Lounhlin Kealy Professzornak (az elnöknek) az elkötelezettségéért, amit az elmúlt két évben ennek a politikának a megformálásáért nyújtott, azt hiszem, ez valóban hasznos időráfordítás volt. Köszönetemet fejezem ki azok iránt is, akik részt vettek a három felállított fókuszcsoportjában a munkacsoportnak, odaadásuk és tudásuk sokban hozzájárult e politika terjedelmének meghatározásához. Végezetül szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik részt vettek a közmeghallgatásokon és eljuttatták web alapon a hozzájárulásaikat jelen Politika megformálásához.

Örömmel tekintek előre mind a 45 akció végrehajtásának kimenetelére és folytatódó fejlődésére nemzeti építészeti politikánknak.

05 rs

John Gormley TD,
Környezeti, Kulturális Örökségi és Helyi Önkormányzati Miniszter

2009. október