Nemzetközi építészpolitikai kitekintés 6. - Dánia 2007

.

dania-2EGY ÉPÍTÉSZORSZÁG: DÁNIA

KERET AZ ÉLETHEZ ÉS A NÖVEKEDÉSHEZ

LETÖLTÉS EREDETI NYELVEN

A dokumentumok megjelenését támogatta az
Országos Főépítészi Iroda

 

ELŐSZÓ

Az építészet Dániában az élet és a növekedés, és következésképp, jólétünk fontos keretét alkotja Az „Egy építészország – Dánia” programmal a kormány egy teljes és átfogó építészeti politikát szeretne bemutatni. Egy politikát, melyben a kormányzati szereplők aktívan és kézzelfoghatóan hozzájárulnak a folyamatos építészeti minőség fejlesztéséhez. Egy politikát, mely stimulálja a tágabb értelemben vett építszéeti minőséget - az önálló családi házaktól a nemzeti tervezésig, az oktatástól a globális kereskedelemig.

A kormány szándéka, hogy az építészeti politika hozzájáruljon majd az építészet, Dánia egyik erősségének fejlődéséhez, valamint hogy egy növekvő tudatosságot és eszmecserét alakítson ki az építészet jelentőségéről, feltételeiről és lehetőségeiről Dániában. A politika azzal a szándékkal született, hogy hozzájáruljon egy széleskörű és élénk eszmecseréhez arról, hogy hogyan őrizzük meg és fejlesszük tovább az építészeti minőséget, mely a kultúra központi összekötő elemét alkotja, és egyben helyi, nemzeti és globális perspektívát nyújtson a növekedéshez és a jóléthez Dániában.

A dán építészetnek, és az általa képviselt értékeknek pedig aktívan hozzá kell járulniuk a kormány Dánia népszerűsítésére tett erőfeszítéseihez, és a dán építészeti cégek még mindig rendelkeznek potenciálokkal, hogy a globális piacon elért eredményeiket javítsák.

A kormány célja, hogy az építészeti poltikát hosszú távú perspektívában szemléljék. Az építészeti politika nem valamiféle statikus kinyilatkoztatás vagy válaszok sora. Ellenben egy dinamikus keret, melynek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a dán társadalom figyelmét az építészet fontosságára és értékére irányítsa – kulturális és gazdasági értelemben egyaránt. Ez egy olyan téma, melyet a kormány újra meg újra meg akar vitatni.

Az építészeti politikát arra dolgozták ki, hogy inspiráció legyen mindazok számára, akik az építészettel és épületekkel dolgoznak mind a magán-, mind a közszférában. Ez egy olyan mutató, mely megmutatja, milyen mértékben képes Dánia kihasználni a dán építészetben rejlő lehetőségeket. Emellett egy egyértelmű nemzetközi jelzés arról, hogy a magas szinvonalú építészet fontosságát Dániában elismerik, és az a dán jóléti állam fejlődésében jelentős szerepet játszik.
Dánia első alkalommal fogad el egy átfogó építészeti politikát. A politikát több minisztériummal együttműködve dolgozták ki: a Kulturális, Gazdasági és Munkaügyi, a Szociális, a Külügy-, a Környezetvédelmi, Közlekedési és Energiaügyi Minisztérium, a Dán Egyetemi és Ingatlanügynökség, a Dán Védelmi Ingatlan és Infrastruktúra Szervezete, valamint a Kastély- és Vagyonügynökség.

02 rsAz építészeti politika alapján az érintett minisztériumok és kormányzati intézmények kötelesek tudatosan és arra összpontosítva dolgozni, hogy a politikában feltüntetett irányvonalak mentén elősegítsék az építészeti minőséget. Ennek megfelelően a helyi és regionális közigazgatásban a nemzeti építészeti politika inspirációként tud majd szolgálni, amikor az építészet központi aspektusait szólítják meg. Ez különösen igaz a város- és régiófejlesztésben, mely a következő években a strukturális reformot követni fogja.

Az építészeti politika számos egyedi célterületet és kezdeményezést ír le, melynek célja, hogy beteljesítse a kormányzat elképzelését arról, hogy az építészetnek az életminőség és a növekedés kereteként aktív szerepet kell betöltenie Dániában. Mind a helyi önkormányzatok, mind a magánprojektek találhatnak támogatást számos egyedi tevékenységre a nemzeti építészeti politika elképzeléseiben. A nemzeti építészeti politika azonban elsősorban különböző fontos központi kormányzati kezdeményezést ír le.

Azt az előfeltételt, hogy a társadalom építészeti értékeit az idők során meg kell őrizni és fejleszteni kell, a döntéshozók, üzemeltetők és felhasználók a saját felelősségi körükben az építészeti minőség megóvása érdekében központi kérdésnek tekintik.

Az építészeti politika célja, hogy a feleket erre inspirálja.

A Kormány, 2007. május.