Az ötvösművészet az építészet társművészete - kiállítás és konferencia

.

new york Kavehaz paholyracsai(Hauszmann Alajos, Korb Flóris, Giergl Kálmán: a budapesti volt New York Biztosító Palota kávéházi páholyrácsai)

A kortárs magyar ötvösművészet szakmatörténetében jeles nap a 2013. szeptember 12-e. Ezen a napon nyílik a IX. Ötvös művészeti Biennálé és kerül megrendezésre Az ötvösművészet az építészet társművészete című konferencia.
Az ötvösművészeti biennálén és szakkonferencián a művészeti ág megmutatja azt a két jelentős területet, melyen oly nagy gazdagságban volt, van módja alkotni. A korábbi időszakokban az építészet alkalmazta a fémet, akar alkalmazott művészetkent, de a murália is helyet kapott az arra érdemes építészeti terekben.

Napjainkra szinte teljesen megszűnt ez az együttmunkálkodás. Az ötvösművészek azért kezdeményezték ezt az összejövetelt, hogy láthatóvá váljon, a kortárs építészet hogyan látja a társművészet helyzetet, s lehetőséget kívánt teremteni egy párbeszéd kialakulására. Ennek formáját a konferencia megrendezésében találták meg, amelynek előadásai a fentebb említett nagy változást kívánják körbejárni. A meghívott előadók – főkent építészek, belsőépítészek – a két művészeti ág korábbi kapcsolatara, s ennek tükrében napjaink lehetőségeire világítanak rá. Az építésztörténész kultúrtörténeti szempontból tárgyalja a két művészeti ág kapcsolódási pontjait s azok együttlétezesének fontosságát napjainkban is.

"Már volt egy nagy hőskora a kortárs ötvösművészetnek a hetvenes-nyolcvanas években, amikor valóban az építészet társművészeteként funkcionált; kifejezetten aranykornak nevezhető az az időszak" - mondta el az MTI-nek Katona Katalin ötvösművész, az MMA tagja, az MKISZ ötvösművészeti szakosztályának elnöke.
    "Ez azt jelentette, hogy az alkalmazott ötvösművészet megjelent mind az építészetben, mind a belsőépítészeti terekben. Ez az együttműködés napjainkra beszűkült. E változás okát keresi a konferencia. Alapvető célunk, hogy elinduljon egy beszélgetés, egy párbeszéd a két terület művészei között. A távlati célok az újbóli együttműködés, együttgondolkodás, együttmunkálkodás felébresztése; hogy valamennyire a magyar iparművészetet - és azon belül is az ötvösművészetet - visszahozzuk az építészeti terekbe" - fogalmazott Katona Katalin.
    Hozzátette: korunk építészetét szemlélve talán a hagyományokat őrző ötvösművészetnek is megújulásra van szüksége. "Remélhetőleg a konferencia megrendezése segít abban, hogy új lehetőségeket feltárva, akár új utakat keresve, ismét társművészetként jelenjen meg a két művészeti ág, az építészet és az ötvösművészet" - jegyezte meg.

A konferencián Varga Lajos váci segédpüspök, Czégány Sándor építészmérnök, Tompos Lajos belsőépítész, Bugár-Mészáros Károly építészmérnök, Jánosi János Pro Architectura-díjas építész, Szenes István Ybl- és Europa Nostra díjas belsőépítész, valamint Kovács Zoltán Ferenczy Noémi-díjas belsőépítész szólal fel. A szekcióülések elnöke Katona Katalin Ferenczy-díjas ötvösművész, a zárszót Fekete György Kossuth-díjas építész, az MMA elnöke tartja.
    Az előadók többek között beszélnek majd arról, hogy a római katolikus egyház gyakorlatában milyen módon jelennek meg a különböző ötvöstárgyak, mi a szerepük, egyáltalán van-e szerepük a társművészeteknek, ezen belül az ötvösművészetnek a kortárs építészetben. Szó lesz még az ötvösművészet és belsőépítészeti tervezés egymásra hatásáról, a szerves ornamentikáról és az oktatás szerepéről az egyes művészeti területek, így az ötvösművészet fennmaradásának tükrében, valamint az ötvösművészet megjelenéséről az enteriőrben.

Katona Katalin ötvösművész/MTI

Meghívó

PROGRAM
10.30-11.00
Regisztráció
Köszöntőt mond: KATONA KATALIN ötvösművész, az MKISZ Ötvösművészeti Szakosztály vezetője, az MMA rendes tagja
A szekcióülések elnöke: KATONA KATALIN
Moderátor: TAKÁCS BENCE ERVIN az M1 műsorvezetője

11.00-13.00
I. SZEKCIÓÜLÉS
DR. VARGA LAJOS váci segédpüspök, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatója: Ötvöstárgyak a római katolikus egyház gyakorlatában
CZÉGÁNY SÁNDOR okl. építészmérnök, vezető tervező: Mi a szerepe, egyáltalán van-e szerepe a társművészeteknek, ezen belül az ötvösművészetnek a kortárs építészetben?
TOMPOS LAJOS okl. belsőépítész, vezető tervező: Az ötvösművészet és belsőépítészeti tervezés egymásra hatása
BUGÁR-MÉSZÁROS KÁROLY okl. építészmérnök, építészettörténész, a történeti belsőépítészet tanára, BME, Műemléki Szakmérnöki Szak: Ötvösművészet az enteriőrben

13.00-14.00
Ebédszünet

14.00-17.00
II. SZEKCIÓÜLÉS
JÁNOSI JÁNOS Pro Architectura-díjas építész, vezető tervező: Szerves ornamentika
SZENES ISTVÁN Ybl-, és Europa Nostra-díjas belsőépítész, az MMA rendes tagja: Ötvösművészet, mint társművészet a belsőépítészetben - Egy életpálya tükrében
KOVÁCS ZOLTÁN DLA, Ferenczy Noémi-díjas belsőépítész, építész-belsőépítész vezető tervező,
BKF, MA környezetkultúra szakvezető: Az oktatás szerepe az egyes „művészeti területek", így az ötvösművészet fennmaradásának tükrében

ZÁRSZÓ
FEKETE GYÖRGY professor emeritus, Kossuth-díjas belsőépítész, az MMA elnöke