MAPASZ VIII. KONFERENCIA: HŐSZIGETELÉSI ÉS ENERGETIKAI ALKALMAZÁSI AJÁNLÁSOK A „20-20-20” CÉLKITŰZÉSEIHEZ

.

HŐSZIGETELÉSI ÉS ENERGETIKAI ALKALMAZÁSI AJÁNLÁSOK A „20-20-20” CÉLKITŰZÉSEIHEZ

MAPASZ VIII. KONFERENCIA – 2015. február 20.

MINT A TETŐK-FALAK-HOMLOKZATOK (TFH) SZAKKIÁLLÍTÁS KÍSÉRŐ RENDEZVÉNYE

600x120 Piac és Profit

 

Az Európai Parlament és Tanács 2010-ben kihirdette „Az épületek energiahatékonyságáról – Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)” szóló 2010/31/EU számú irányelvet, melynek lényege a „20-20-20” szlogennel jellemezhető. A számok értelmében az 1990-es szinthez viszonyítva, cél az üvegház-hatást okozó gázok 20%-os csökkentése, az energiahatékonyság 20%-os javítása, és a megújuló forrásokkal biztosított energiafelhasználás 20%-os részaránya.

Fenti célok eléréséhez a hazai energiafelhasználás jelentős, a világ-átlagnál cca. 10%-kal nagyobb részét adó épületüzemelés radikális megváltoztatása szükséges. Ennek érdekében a térelhatárolások eddiginél átfogóbb, illetve szélesebb körű elemzése, valamint átértékelése szükséges.Ennek érdekében az energetikai szabályozásban 2015. január elejétől szigorúbb követelmények kerülnek bevezetésre, melyeket újszerű alkalmazástechnikával kell kezelni. Ez nem csak az általános felületek jobb hőszigetelését jelenti, nőhet a jobb és gyengébb hőszigetelésű részletek közötti különbség. Növekszik a hőhidak elkerülésének igénye, ami elsősorban a részletképzések, de az épületgépészet igényességére lesz kihatással.A konferencia célja olyan ajánlások közreadása, melyek bemutatják a lehetséges veszélyforrásokat, a helyes kialakítást, ezzel megkönnyítik és biztonságosabbá teszik a szakmagyakorlást az építészek és a mérnökök számára.

A konferencia témakörei:

- az épületek termikus burka, annak elemei
- az épületek légtömörsége, szélzárása és a szabályozott légcsere
- légtömörség mérések és azok tapasztalatai
- jellemző szerkezeti és geometriai hőhidak, azok számítógépes szimulációja
- nyílászárók és árnyékolók hőhídmentes beépítései
- homlokzatburkolatok hőhídmentes rögzítési rendszerei
- hőszigetelő anyagok teljesítményjellemzői
- üvegezett szerkezetek energetikai mutatói
- innovatív hőszigetelések (VIP, aerogel, nano)
- energiatakarékos épületgépészeti berendezések
- helyi fűtések szükségessége, hatékonysága (cserépkályha, kandalló)
- épületszabályozó és felügyeleti rendszerek
- az energiatakarékos építés támogatási lehetőségei
- a közel nulla energiaigényű épületek piacra kerülésének támogatása (AIDA projekt)

A tavalyi konferencia előadások a MAPASZ honlapon megtalálhatóak:
http://m.edh.hu/vii-magyar-passzivhaz-konferencia-eloadasai/