SÁROS LÁSZLÓ GYÖRGY DLA építész MMA székfoglalója

.

SÁROS LÁSZLÓ GYÖRGY DLA építész immáron a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. A székfoglalóra 2014. január 10-én került sor a Benczúr-házban.
Számos építész barátja, kollégája vett részt a jeles eseményen.

 Bodonyi Csaba DLA

LAUDÁCIÓ
SÁROS LÁSZLÓ GYÖRGY DLA építész MMA rendes tag székfoglalójához

Saros MMA szekfoglalo 5

Sáros László György mai székfoglalója okán, önmaga felmutatására készül. Ebben szeretnék megelőző segítségére lenni, s abban, hogy érintettként megőrizhesse szemérmességét.

Sáros Lászlót elsősorban építészként ismerjük, de tudjuk róla, hogy többféle ifjúkori hívása és hajlama közül nem döntött kategorikusan. Alkotó évtizedei alatt az építészetet, és fotózást párhuzamosan művelte, s szakíróként is számon tartjuk.
Tehát akkor járunk el helyesen, ha felsorolt tevékenységeire, ezek megtermékenyítő összefüggéseire, az érzékelhető párhuzamosságokra és szimmetriákra egyaránt figyelemmel vagyunk ha ismerni akarjuk őt.

SÁROS LÁSZLÓ GYÖRGY - AZ ÉPÍTÉSZ

Építészként Makovecz Imre egyik első generációs tanítványa, ami az organikus iskolához sorolja szemléletét és gondolkodását. Nem epigon. Bár kezdeti épületein – melyek döntően vidéki szállodák és áruházak voltak – még látható a MESTER akkori gondolkodásának hatása. Később Sáros és Tsa. néven önálló irodát nyit. Társa felesége Tenkács Márta építész (a tokaji Tenkács Tibor festő leánya). Ketten a Kós Károly Egyesülés vándoriskolásainak egész sorát tanítják, nevelik, s indítják útra. Műtermükben sok családi ház, üdülő, társasház terve készül. Ezek az épületek, bár formagazdagok, ugyanakkor racionálisak és funkcionalisták, s kevésbé törekszenek a MESTER-re jellemző transzcendens terek létrehozására, vagy a faszerkezet poézisére. Az építészeti szemléleten átüt a szerző fotózáson iskolázott képalkotó tehetsége. Fontos számára a látvány, a homlokzat, a felületképzés, az arányok, a mívesség és artisztikus arányok. S még valami. A döntően korszerű anyagokat használó épületszerkezeti részletek fegyelmezett, szakmailag gondos, precíz kidolgozása, - amit morgolódó mesterként tanítványaitól is megkövetel. Ez ifjúkori érdeklődésre utal, hiszen egy ideig a Budapesti Műszaki Egyetem Épületszerkezeti Tanszékének munkatársa volt. Sok ismert és elismert épületterv került ki műterméből, ezek között legjelentősebb és legvitatottabb, városi léptékű munkája Vác főterének rendezése, mellyel időszerű és jótékony szemléleti vitát idézett elő a magyar műemlékvédelemben.

Nemcsak házépítő un. műterem-építész, de párhuzamosan elhivatott főépítész is Madocsa, Vecsés településeken, s hosszú éveken át szülővárosában Jászberényben, ahonnan eredményes és elismert főépítészként, mégis sebeket szerezve távozott.

SÁROS LÁSZLÓ GYÖRGY - A KÉPALKOTÓ

Egyidejű, az építészethez hasonló erejű, ifjúkori hívást érez a fotózás iránt. Látni és láttatni – vallja programjaként. Fotóművészeti tevékenysége párhuzamos az építészetivel, képalkotása spekulatív, filozofikus, tárgya elsősorban az építészet. Képeit, fotóalbumait sikeresen mutatta be több hazai és külföldi kiállításon is.
Amerikát sajátos látásmóddal bemutató művészeti fotóalbuma az építészeti és természeti táj összefüggéseit, hasonlóságát, szimmetriáit tárja fel, erőteljes vizualitással és verbális aláfestéssel. Párhuzamba állítja a természeti és városi táj hatalmasságában megrendítő világát, a mélységeket és magasságokat, de a finom részleteket is. Képalkotására most az építész szemlélete hat, aki minden feladatánál kénytelen szembesülni a tér – tömeg komplementer viszonyával. Mindezek láttatása már speciális fotóművészeti, képalkotó tehetséget, precíz kidolgozást és szerkesztést feltételez. A kétnyelvű könyv a szerző második fotóalbuma. Az első a közép-európai zsidó temetőkről jelent meg „Tanú ez a kőhalom” címmel.

SÁROS LÁSZLÓ GYÖRGY - A SZÓ(KÉP)ALKOTÓ, ÍRÁST (IS) TUDÓ

Fotóalbumaiban is jelentős szerepet szán az írásnak. Rendszeresen élvezetes, hatásos írásokkal kapcsolódik konferenciákhoz, szakmai fórumokhoz és újságokhoz. Sajátos, egyéni, jól felismerhető stílust fejlesztett ki. Belső monológokra épülő, mesélő és kérdező, kissé kötekedő, provokatív írások ezek, rövid, néha függőben hagyott, olykor relativisztikus, néha érzelmes, vagy ironikus mondatokkal. Írásaiban is tettenérhető az erőteljes képalkotás, láttató erő. Összességében Sáros László építész egyéni és unaloműző stílusa ez.

SÁROS LÁSZLÓ GYÖRGY HOVATARTOZÁSÁRÓL
Fejezze ezt ki az 1998-ban kapott „Hazáért Érdemkereszt”.

SÁROS LÁSZLÓ GYÖRGY KÖZÉLETISÉGÉRŐL

Építészet, fotózás, főépítészség, tanítás, és végül szakmai közélet. Mindez a pályakezdéstől folyamatosan motiválja.
Jelenleg a Magyar Építőművészek Szövetségének, korábban hosszú ideig a Kós Károly Alapítvány kuratóriumának elnöke, sokáig elnökségi tagja az Országos Főépítészi Kollégiumnak. Kezdettől tagja a Kós Károly Egyesülésnek, szigorú mestere az egyesülés Vándoriskolájának, s évekig istápolja, szerkeszti a magyar organikus iskola  Országépítő című építészeti folyóiratát.

SÁROS LÁSZLÓ GYÖRGY ELISMERÉSEIRŐL

Az Ybl Miklós díj, Pro Architektúra díj, Kós Károly díj, az Év főépítésze díj birtokosa, s megszerzi a DLA azaz a Mester fokozatot.


Az általam örömmel ismertetett életútja, a most következő székfoglalója,
s annak elfogadása alapján
javaslom SÁROS LÁSZLÓ GYÖRGY MMA tagságának végleges megerősítését.

Kelt, 2014. január hó 10-én

                      
    Bodonyi Csaba DLA
Ybl- és Széchenyi-díjas építész
MMA alapító- és rendes tag

Gratulálunk Sáros László Györgynek!

SÁROS LÁSZLÓ GYÖRGY székfoglalója

Saros Laszlo Gyorgy MMA szekfoglalo-kep

 

 

 

Kattintson a képre a nagyobb mérethez

Fotó: Arch.hu