Ybl épületmakettek a Magyar Nemzeti Múzeumban

.

A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara a Budapest Fővárosi Levéltárral együttműködésben hallgatói makettek bemutatásával emlékezett meg névadó mestere születésének 200. évfordulójáról. A kiállítást Ritoók Pál, művészettörténész, a Magyar Építészeti Múzeum igazgatója (Forster Központ) nyitotta meg, amelynek nem szokványos szövegét is közzétesszük.
A helyszín a Magyar Nemzeti Múzeum rotunda terme, 2014. október 28-án.

ybl megnyito-48 web

Akiállításon több, mint hetven hallgató csoportosan vagy egyénileg készített építészeti makettjét tekinthetik meg az érdeklődők. A makettek mellett a mesterképzésben résztvevő fiatal építészek virtuális Ybl-épület modelljei, a belváros „Ybl-térképe” és sok érdekes információ várja majd a látogatókat.

A mostani tárlat egyik különlegessége, hogy Ybl szakrális épületei, kastélyai, palotái és középületei mellett korabeli szerkezeti részletek is megelevenednek az aprólékos gonddal készített hallgatói munkákon. A modelleket így tematizálva három, nagyméretű installáció rejti, amelyek a rotunda terem sajátosságait figyelembe véve szabadon körüljárhatóak. Fóliázott grafitszürke felületükön olvashatók a makettekhez kapcsolódó fontos információk és érdekességek. A megvilágított kiállítási tárgyakat egymás felett két polcon, kis betekintő nyílásokon keresztül láthatja a közönség, egyszerre meglepő közelségbe kerülve a modellekhez. Ez az elrendezés egészen különleges perspektívában mutatja be az épületeket, tudatosan nem az egészre, hanem a részletek összhangjára fókuszálva. A látogató így több nézőpontból vizsgálhat egy-egy alkotást, olyan részleteket felfedezve, ami a pusztán távolról szemléléskor figyelmen kívül maradna.

Elsőként a házigazda, Csorba László, az MNM főigazgatója köszöntötte az egybegyűlteket.

Markó Balázs DLA, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánja osztotta meg a résztvevőkkel a kiállítással kapcsolatos gondolatait:

Először is szeretném megköszönni a támogatást a NKA-nak, Csorba főigazgató úrnak (MNM), hogy befogadott minket, és Kenyeres István főigazgató úrnak (Budapest Főváros Levéltára), hogy segített minket, illetve kollégái segítették ennek a kiállításnak a létrejöttét. És köszönöm a kollégáimnak is, a hallgatóknak, akik nem kevés munkával és munkaórával hozzájárultak ehhez a kiállításhoz.

Három gondolatot szeretnék mondani:

Az egyik az építészeti alapvetése ennek a kiállításnak: egy kör alakú alaprajz, benne három darab háromszög, egy téglány alaprajzú,  két udvar köré szerveződő épületben, amelyik a magyar klasszicizmus ikonikus épülete. Én úgy gondolom, hogy ez a felállás, ez a helyzet a színtiszta építészet, hiszen ez a színtiszta geometria.

A második  gondolat pedig Ybl Miklóshoz és Pollack Mihályhoz kapcsolódik. A 18 éves Ybl Miklós 1832-ben kap munkát az akkor 59 éves Pollacknál, mint mesternél. Mester és tanítvány. És utána 1841-ben Pollack fiával, Ágostonnal nyitnak közös irodát. Tegyük föl a kérdést, vajon beszélgettek-e arról a bizonyos budapesti jövőképről akkor, 180 évvel ezelőtt, a mester és a tanítvány? Vajon gondolták-e azt, hogy majd valamikor 2014-ben Ybl születésének 200. évfordulóján a Pollack tervezte Nemzeti Múzeumban, ebben az ikonban megjelennek majd az Ybl Miklós Építéstudományi kar hallgatóinak a munkái, akik egyébként a Szent István Egyetemhez köthetők, kötődnek. Ezen gondolkodjunk el, mert érdekes eszmefuttatásokat jelenthet.

A harmadik rövid gondolat pedig magáról a makettkészítésről szól. A makettkészítés analóg az építéssel. Magába foglalja az építés rítusát: az anyagot meg kell fogni, kézbe kell venni, a helyére kell tenni – ez nagyon fontos. Ez az oktatásunknak és az építész képzésünknek továbbra is az alapja. Természetesen láthatók számítógépes rekonstrukciók is, ezek a mai kort jelentik, de úgy gondoljuk, hogy éppen a mester-tanítvány munka, a rítus okán a személyes kapcsolatnak mindig meg kell lenni, és ezért örülök és köszönöm, és megerősítést is kapunk ebben az egyetemről – külön szeretném itt még köszönteni Gálfi Péter professzor urat, a Szent István Egyetem tudományos rektorhelyettesét  – mutatva azt, hogy jó úton járunk, az Egyetem is támogat minket. Köszönöm szépen!

ybl megnyito-27 webMarkó Balázs DLA

A kiállítást Ritoók Pál, művészettörténész, a Magyar Építészeti Múzeum igazgatója (Forster Központ) nyitotta meg, Ybl Miklóst megidézve:


Kedves Egybegyűltek!

Egy termetes és szép arcú, de mogorva tekintetű férfiú nagyon mérgesen baktat át a Kálvin téren. Most jött a Két Nyúl és a Csillag utca sarkáról a kollégája és bizalmasa, Ney Béla tervezte bérházból, amelynek első emeletén kaptak helyet a Magyar Mérnök és Építész Egylet helyiségei. Megint nagyon felbosszantották a kollégák torzsalkodásai. Mindig civakodnak a munkákon és a fizetségen. Szidják a megbízókat. Hogy fogalmuk sincs az építészetről, de persze mindenbe beleszólnak. Hát, ebben persze lehet valami igazuk. De a kollégák őt sem kímélik. Érezte, hogy a háta mögött néhányan piszkálták. Ahogy megy át a téren, nem is támaszkodik elegáns sétabotjára, hanem lépésenként rásuhint egy-egy kockakőre, mintha a Kálvin tér összes kockaköve egy-egy neveletlen kolléga lenne. Fusson, akinek kedves az élete. Balra tekint, a Kecskeméti utca elején álló, általa tervezett házra, Geist Gáspár bérházára, s az Országút felőli oldalon mellette magasodó házra, az üveges mester, Róth Zsigmond házára. Azt is ő tervezte, meg már ennek a Róthnak az első házát is, odébb, szintén az Országúton. A térre néző kávéházból hangos zene szól. A téren palánkkal elkerített részt kell kikerülnie. A férfi jól tudja, mit takar a palánk, hiszen az ott épülő szökőkút, a Danubius-kút építészeti megformálása is az ő munkája. Jobbra felpillant a Hazai Takarékpénztár szintén maga tervezte bérházára. Belép az impozáns kapun, felmegy az öntöttvas oszlopokon álló, ívelt karú főlépcsőn és becsönget a harmadikon saját lakásába. A cseléd nyit ajtót, udvariasan meghajol, de már iszkol is. A belépő férfi arckifejezését látva már tudja, hogy most jobb meg se szólalni. Az egyletbűl gyütt a nagyságos úr – gondolja magában a cseléd - és a mérnök urak má megin jól felbosszantották. A háziak mind igyekeznek láthatatlanná válni. A férfiú erőteljes léptekkel bemegy az úri szobába és leül kedves harmóniumához. Játszani kezd. Arcvonásai a zene hangjaitól fokozatosan meglágyulnak, felenged, kezd visszatérni csillogó, tréfálkozásra kész tekintete. Lassanként a családtagok is előmerészkednek. A férfiú a visszanyert békességtől kissé elálmosodik.

Álmot lát. A mestere által tervezett Nemzeti Múzeum épületében valami történik. Az előcsarnokból nyíló boltozatos térben sokadalom van. Visszagondol arra, amikor müncheni tanulmányai idején mestere kérésére ő rajzolta meg és küldte Pestre a díszterem és a kupola díszítőfestésének terveit. Aztán meg arra gondol, amikor nem is olyan régen, még a koronázás előtt, ő tervezte meg a díszterem átalakítását, hogy ott lehessen tartani a főrendiház üléseit. A kupola-csarnokból meg előcsarnokot kellett csinálni, s megoldani, hogy ott legyen a ruhatár. Ráadásul a főlépcsőházat is jelentősen át kellett alakítani, mert nem volt elég díszes a főrendeknek. Vajon mit szólna mindehhez szeretve tisztelt mestere?

De mit keres itt ez a sok nép? A főlépcsőhöz vezető boltozatos térben három darab háromszög alapú fekete hasábot lát, amelyek oldalába itt-ott lyukakat vágtak, s az emberek azokon kukucskálnak befelé. A hasábokból fény szűrődik ki. A férfiú kivárja sorát, hogy odaférjen és ő is benéz egy lyukon. Várjunk csak! Mi is ez? Hiszen ez a fóti templom makettje. Amott meg a kecskeméti evangélikusoké, meg az ikervári Batthyány-kastély. A másik hasábban meg mintha egy építészeti mintakönyv ábrái lennének megépítve fából: ablakkeretezés, csigalépcső, poroszsüveg boltozat, bábos korlát. Körülnéz. Fiatalok állják körül furcsa, szokatlan öltözetekben, s nem csak legények, de bájos leányarcok is néznek vissza rá. Egyformán meg vannak lepve: a csokornyakkendős, felöltős, sétapálcás öregúr és a fiatalok. A férfi betűzi a hasábokon látható feliratokat: Készítették a... Szent…István… – eddig rendben, ez ismerős - …Egyetem,… nofene, ilyen is van? Így nevezték volna el a pesti egyetemet vagy van több is? De lássuk csak tovább:... Ybl Miklós – márpedig ez én lennék …Építéstudományi Kara…oktatói és hallgatói.

Hogy mik vannak?

A kiállítást létrehozó hallgatóknak és oktatóknak szívből gratulál

Budapest, 2014. október 28-án

Ritoók Pál
gyűjteményvezető

Forster Központ
Magyar Építészeti Múzeum

ybl megnyito-36 webRitoók Pál

Közreműködők:
Markó Balázs DLA
Anthony Gall PhD
Ritoók Pál
Ungvári Mihály
Mizsei Anett
Mucsi Zsuzsanna
Sugár Viktória

Kivitelezés:
SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar hallgatói
Vácz Tibor
ABC Dekor Kft.