Építésügyi kormányrendeletek: 312/2012. (XI. 8.), 313/2012. (XI. 8.), 314/2012. (XI. 8.)

.

20120413 otek modositas312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet: Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról,
313/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet: Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról,
314/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet: A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl.

Magyar Közlöny 148. szám

Kapcsolódó cikkek