Minden beruházásra el kell készíteni a környezetvédelmi hatástanulmányt 2013. augusztus 1-jétől

.

2013. augusztus 1-jétől minden beruházásra el kell készíteni a környezetvédelmi hatástanulmányt, a kormány eltörölte a kivételnek számító alsó küszöbértékeket. Az erről szóló rendelet a 2013/126. sz. (2013.07.25.) Magyar Közlönyben jelent meg.

Az Európai Bizottság korábban kifogásolta azt, hogy az építési projektek környezetvédelmi engedélyezésére vonatkozó nemzeti szabályok nem egyeznek az uniós előírásokkal, és emiatt még 2009-ben kötelezettségszegési eljárás indult Magyarország ellen.
A bizottság szerint bevásárlóközpont, stadion és parkoló építéséhez, városfejlesztési projektekhez, továbbá a projektek jelentős módosításához minden esetben szükséges a környezeti hatások jelentőségének vizsgálata. Kifogásolta még azt is, hogy a magyar szabályok szerint egyes területeken csak meghatározott küszöbérték felett kell környezetvédelmi vizsgálatot végezni.

A menetközben módosuló beruházásoknál - projekteknél - eddig csak szűk körben kellett újabb környezeti hatásvizsgálatot végezni. Ez most további esetekkel egészült ki. Így például újra le kell folytatni a környezeti hatásvizsgálatot akkor, ha a képződő hulladék, illetve a környezetre káros kibocsátás a negyedével nő, ha a változtatás Natura 2000 területet érint, illetve a megváltozott környezeti hatás átterjed az országhatáron.
A felülvizsgálat eredményeként módosított környezetvédelmi engedélyt a hatóság egységes szerkezetbe foglalja.

Több olyan építési beruházás van jelenleg, amelyeknél csak egy alsó küszöbértéket átlépve kell környezeti hatásvizsgálatot végezni. Ezeket az alsó küszöböket eltörli a rendelet. Ilyen például az, hogy bevásárlóközpontnál csak 3000 m2, illetve 100 parkolóhely felett kell hatásvizsgálat. Parkolóházaknál 30 autóhely alatt nem kell jelenleg hatásvizsgálat, de a 2013. augusztusától induló beruházásoknál ez a mentesség is megszűnik.
A rendelet szerint csak a hatálybalépése után indult - illetve megismételt - eljárásokban kell alkalmazni az új szabályokat.

További részletek: Magyar Közlöny 2013/126.64979.o.