Könyvajánló - Az ezredéves kiállítás architektúrája (1897)

.

borito-nagy1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Az Ezredévi kiállítás architekturája" című könyv az 1896-os milleniumi kiállításról szól.  48 oldal szöveggel, 35 táblával, 59 a szöveg közé nyomott képpel.
A könyv Schroll Antal és társa műkiadása, Bécsben jelent meg 1897-ben.

Az alábbi plakát invitálta a kiállításra az érdeklődőket:

Milleniumi plakát 1896 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A könyvben végigkísérhetjük a milleniumi kiállítás létrehozását, megtekinthetjük a kiállítás alaprajzát, a megépítésre kerülő épületek részletes leírását.

Mire a mű napvilágt látott, a keret, mely a milleniumi kiállítást befogadta, már egy része bontó csákányoknak esett áldozatul.
A városligeti emlékek őrzését magára vállalta Majkó Zsuzsanna és Ligetfalvi György, akik a varosliget.info lelkiismeretes szerkesztői, és hamarosan könyvük jelenik meg a Városliget történetéről.

Honlapukon virtuális kirándulást tehetünk a milleniumi kiállításon.


Bálint Zoltán építész, a kiadó bevezető szavaival kezdődik a milleniumi kiállítást bemutató könyv:

"Kassa tudós és fenkölt szellemű püspöke Bubits Zsigmond, mint a műtörténészek IV. nemzetközi kongresszusának elnöke, múlt év október 1.-jén a kongresszuson tartott elnöki megnyitó beszédén a következőket mondotta: "Tekintsék önök a magyar állam történetének csak fontosabb, korszakalkotó eseményeit, és látni fogják, hogy milyen végtelen harczokba került ezt a hazát, melyet vitéz és bölcs őseink könnyű szerrel hódítottak meg, a következő századok alatt megtartanunk.

...És csakugyan, ha Magyarország mai kulturális állapotát igazságosan akarjuk megítélni, alig tehetjük azt a nemzeti történelem ismerete nélkül. Ez adja meg nekünk mai műveltségünk mérőegységét és ez adja meg nekünk a milleniumi kiállítás igaz értékét. Mert ez a kiállítás gazdasági és műveltségi állapotunk hűséges tükre.

...Az idegen pedig ismerjen meg bennünket. Tanulja meg, győződjék meg, hogy a művelt Európa keletén egy sokat szenvedett, sokat hányatott nép él immár ezer esztendeje. Évszázakig védő bástyája Kelet hordái elolen a nyugati műveltségnek, a kereszténységnek. " És annyi balszerencse közt, oly sok viszály után" a viharoktól nem megtörve, megedzve, konszolidálva, nyugat-erurópai intézmények közepette tartja magasan a czivilizáció zászlaját."

Letöltés: 

63-1 

AZ EZREDÉVES KIÁLLÍTÁS ARCHITEKTURÁJA

EREDETI NYOMAT SZKENNELT ÁLLOMÁNYÁNAK MEGNYITÁSA (pdf)