Parkolóház - Városmajor u. 35-37. (2013.01.24.) - tervtanácsi beszámoló

.

 Varosmajor nyugat1

 

A Központi Építészeti-Műszaki Tervtanács 2013. január 24-én tárgyalta a Szirmay Zoltán (Szint Ingatlanfejlesztési Kft.) által tervezett Parkolóház (műemléki környezet, Budapest XII., Városmajor u. 35-37. hrsz.: 6866).

Az új terv előzménye az Axion Art Kft. terve.

Meglévő állapot:

Kattintson a képre a nagyobb mérethez


OPPONENSI VÉLEMÉNY
Lenzsér Péter
építész


Új terv esetében rendszerint nem szoktam foglalkozni az előzménytervvel, hiszen itt nem egy tervmódosításról van szó, hanem egy önálló új tervről. Hogy mégis azt teszem és többször hivatkozom rá, annak több oka is van.
1. Az Axion Art terve megszámlálhatatlan alkalommal volt kerületi, műemléki és központi tervtanácson. Lassan nincs az az építész, aki ne szólt volna hozzá a témához pro, vagy kontra. Az előzményterv kapcsán kielemeztük a Városmajor utca építészeti karakterét, a Városmajor forgalmi rendjét, Vadász György kolléga postaépületének értékeit, a két alapvetően különböző szomszédépületre történő reagálások lehetőségeit és szükségességét, az átkötő passzázs esélyeit. Reimholz Péter szinte saját ügyének tekintette, hogy a Városmajor utca frekventált pozíciójában méltó módon kerüljön kialakításra a parkolóház.
A jelenlegi tervező is ismerheti az előzményeket (legalábbis részben biztosan), hiszen átküldette azt részemre.
2. Az előző tervtanács ajánlásait is ismerhette a tervező, (vagy ha nem, hát most mindenképpen meg kell ismernie) annak minden tanulságával. Erről is érdemes most pár szót váltani!
A tervtanácsi jegyzőkönyv rögzíti azokat az észrevételeket, melyek a környék forgalmi rendjének tarthatatlanságáról szólnak, emiatt nem javasolják itt egyelőre parkolóház létesítését. Ez nyilván lehet vélemény, ugyanakkor a beruházónak elvi engedélye van a funkcióra, illetve alaprajzi, beépítési kialakításra. A tervezőtől pedig furcsa elvárni a helyzet megoldását. Az elutasító vélemény indoklásaként számomra ez több, mint kérdéses. Nagy valószínűséggel a tervező, sőt a beruházó is egyetért a felvetésekkel. A több éve tartó homlokzati kísérletezés és tucatnyi tervtanácsi véleménynek megfelelni kívánó terv valóban gyenge és megfáradt volt, magam is kritizáltam azt az előző alkalmakkor.

Most előttünk van egy új terv, új koncepcióval: tabula rasa.

A beépítés:
A jelenlegi terv a meglévő épület teljes bontását célozza meg. A felvetés alapvetően támogatható, hiszen sok értékes védendő dolog van az építés környezetében, talán a meglévő épület az egyetlen, mely nem az. Hogy ez műszakilag megvalósítható, mármint a szomszédos védett földszintes épület mellől ki lehet-e szedni a több szintnyi pincét – reméljük. Papíron, műszakilag biztosan, remélhetően a valóságban is…. A teljes bontás lehetővé teszi a telekrész teljes beépítését és valószínűleg gazdaságosabb parkoló-rendszer kialakítását, kötöttségektől mentes építészeti formálást.

Az alaprajzi szervezés:
A terv szerint a parkolóház feltárása a Maros utca felől történik, míg a kihajtás a Városmajor utca felől. Ennek megítélése közlekedéstervezési kérdés és a döntés valóban az épület tervezőjének kompetenciája. Mint Budapesten autózónak, nekem furcsa, hogy a bonyolultabb, balesetveszélyesebb kihajtás történik a forgalmasabb Városmajor utcára és nem fordítva, de ebben lehet, hogy nincs igazam…
A bontással létrejövő tiszta helyzet lehetőséget teremt arra, hogy ideális közlekedési rend alakuljon ki épületen belül. A most bemutatott terv szinteltolásos kétrámpás elrendezése alapvetően szerencsés megoldás. A parkolók méretei megfelelőek, a ráfordulási sugarak jók, van elektromos töltőhely, motorparkoló, talán még kerékpártároló is.
Gonosz a megjegyzésem: olyan, mintha a gyalogos közlekedés valami módon kimaradt volna a számításból. Tudom, hogy ott van a Városmajor utcai főhomlokzaton, sőt a postaépület felé még egy gesztust is tesz a ház épp a közlekedő toronyszerű megjelenítésével, mégis: alaprajzi szervezését tekintve szervetlen mellétapasztásnak hat a lépcsőház, lift, meg egy kis folyosócska. A közlekedést tekintve is kellemetlen a parkolók feléről úgy elhagyni az épületet, hogy közben az autók rámpáját kell használni!

Tömegalakítás, homlokzatok:
És elértünk oda, ahol az előző tervet elengedtük.
A tömegalakításra és homlokzati kialakításra a tervező 3 alternatívát nyújtott be. Műszaki leírást sajnos én nem kaptam, nem láttam, így nem tudom, van-e preferencia az alternatívák között, vagy a tervtanácstól várja a tervező, hogy válasszon?

Az egyik verzió magastető-imitátor, a másik vállaltan lapostetős egyszerű tömeg, míg a harmadik homlokzata lépcsősen visszaugrik szintről-szintre. Bár nem igaz, hogy az alternatívákat egyformának nevezném építészetileg, ugyanakkor kár lenne bármelyik mellett is letennem a voksot a tömeg-és homlokzatformálás további elemzését figyelmen kívül hagyva.
Mindhárom verzió vállaltan parkolóház karakter, talán túlságosan is. Ezzel még önmagában nem lenne bajom, rossz megoldásnak tekinteném, ha egy ilyen jellegű épület lakóháznak, vagy irodaháznak akarna látszani. A választott megoldások ugyanakkor szememben nagyon direktek, szinte sztereotípiák. Azt gondolom, hogy ebben a Városmajor utcai szituációban több finomságra, „ravaszságra”, egyediségre lenne szükség.
Az utcai front földszinti kilyukasztása, teljes áttörtsége bántó, véleményem szerint rossz megoldás mindhárom verzióban.
A mindehhez társuló anyagválasztás szintén megkérdőjelezhető. Akár a pilléres, akár a födém-éles, parapetes változatok „hézaggal rögzített cserszegtomaji homokkő” burkolása számomra érthetetlen akár önmagában is, de a vállalt parkolóház karakter esetében főleg. Az ehhez társuló egyes esetekben kopolit üveghomlokzat, más esetben drótüvegezés szintén nem megnyugtató. Mindvégig arról beszéltünk más tervek esetében, hogy a Vársomajor utcában egy parkolóház architecturájától olyan minőséget vár el az ember, mint amilyen az utca alapvető minősége. A környék jellegzetes épületeit végigelemezve (Barabás villa, szomszédos védett épület, klasszicizáló műemlék eGgyel arrébb) azt gondolom, hogy ez a fajta homlokzati architectura nem a kívánt irányba viszi el a tervet.

Konklúzió:
Ismerve és végigélve a telekre készített parkolóház-tervek változatait és a homlokzatverziók tucatját hihetetlenül félnék bármely most bemutatott verzió javítására tett javaslatok kimondásától.

A bemutatott terv elfogadását egyértelműen nem javaslom.


Alaprajzok, metszetek:

Kattintson a képre a nagyobb mérethez

Látványtervek: 

Kattintson a képre a nagyobb mérethez

Tervtanács meghívott tagjai:

Nagy Ervin
Bodonyi Csaba DLA  
Aczél Gábor DLA
Arnóth Ádám
Káldi Gyula
Okrutay Miklós
Ráday Mihály
dr. Reith András
Ritoók Pál
Sáros László DLA


TERVTANÁCSI VÉLEMÉNY


A műemléki környezetben lévő ingatlanra készített tervek korábbi változatait már több ízben tárgyalta a Tervtanács.
Jelen esetben nem terv módosításról, hanem egy új tervről van szó, a Tervtanács ennek tudatában tárgyalja. A szerzői jog tisztázott.
A Tervtanács véleménye szerint erre a területre parkolóház elhelyezése hibás döntés, de kénytelen tudomásul venni az Önkormányzat és a megrendelő között e témában létrejött megállapodást.
Az alaprajzi elrendezés annak ellenére, hogy letisztultabb, mint a korábban bemutatott tervek esetében, még mindig akadnak átgondolandó kérdések. Ilyen probléma a gyalogos közlekedés megoldatlansága az épületben. Megoldandó kérdés továbbá az épületen belüli forgalom szervezése, nem támogatandó megoldás a balesetveszélyesebb kihajtás a forgalmasabb Városmajor utcára. Az alsó szint lehetne kizárólag a közlekedésre - a kihajtás lehetőségére - várók számára szánt terület, így jobban elkerülhető a forgalmi akadály létrejötte a már jelenleg is túl forgalmas utcában.
A homlokzatburkolat anyagválasztása és struktúrája nem szerencsés. Az épület tömege, homlokzata ipari jellegű, így teljes mértékig idegen ebben a környezetben. A Városmajor utcában egy parkolóház architektúrájától olyan minőséget vár el a zsűri, mint amilyen az utca alapvető minősége. A környék jellegzetes épületeit elemezve (Barabás villa, szomszédos védett épület, a közeli klasszicizáló műemlék) a Tervtanács álláspontja szerint a tervezett homlokzati architektúra nem a kívánt irányba viszi el a tervet.

Összegezve: A Tervtanács megállapítja, hogy a terv letisztultabb, mint az eddig látottak, de áttervezést igényel.
A fenti indoklás alapján a Tervtanács egyhangúlag meghozott döntése, hogy a tervet nem ajánlja.