Paulay Ede u. 23. vegyes rendeltetésű épület vázlatterve (2013.01.24.) - tervtanácsi beszámoló

.

 

A.12 A-A Metszet-001

 

Az épület világörökségi védőterületen található.
A környező beépítések a XIX. század végén kialakultak és leszámítva néhány új épületet, a tervezési helyszín mára szinte az egyedül beépítetlen foghíjtelek a környéken.
A 23. számú telek különleges helyzetben van több okból is:
a tömb közepén helyezkedik el, mélyen benyúlva a beépítésbe, annyira, hogy a határain ez a legtöbb szomszéddal érintkező telek, 9 szomszédja van.

A telek területe 2091 m2. A tervezett új épület kivitelezése épületmaradványokra a terepszint alatt számítani lehet.

A tervezett ingatlanon az utcai sávban egy FSZ+5 emeletes lakóépület állt, melynek csatlakozási nyomai az oldalsó tűzfalaknál észlelhetők. Az épületet a világháboró után feltehetőleg bombatámadás miatt elbontották.

A telket körben tűzfalasan csatlakozó, többszintes, főképp régi lakóházak, illetve néhány új lakóépület veszi körül, változatos szintszámmal. A telekhez jellemzően félnyereg tetős kéményekkel szabdalt tetőgerincig húzódó tűzfalakkal, ill. légudvarokkal csatlakoznak, többnyire 1 szintnyi pinceszinttel.

Beépítési és építészeti koncepció:
A tömb egyedül üresen maradt foghíjaként az volt a beépítési szándék, hogy befejezetté tegyék a tömböt, a szomszédok véletlenszerű halmazából összeálló beépítést építészeti együtessé komponálják. Ennek eszköze, hogy az épület nem önmagára figyel, hanem a szomszédokhoz való csatlakozásokra, tehát azok tűzfalaira.

Két udvart alakítottak ki, mindkettő 18 m széles és köztűk lévő összekötő szárnyra tagolt. Az alsó szinteken teljesen átnyitják a beépítést, ahogyan az az alaprajzokon is látszik.

A beépítésbe pixelszerűen vannak bevágva az udvarok, a teraszok.

A beforduló udvari szárny 1, illetve 2 szinttel alacsonyabb a körbefutó beépítésnél, csak a tetőt kötötték, össze, hogy a beépítés folyamatos legyen.

Egy passzázsrendszer megy végig a telken, ami szándékosan asszimetrikusan helyezkedik el az alaprajzi rendszerben - nagyobb alapterületű üzlet kerülhetnek kialakításra.
Két lifttel rendelkező lépcsőház kerülne kialakításra, az első emeleten nyílik ki az udvar. Két további lépcsőház menekülő útvonalnak van elhelyezve.

Az udvaros térrendszert tovább gazdagítja, hogy az első emeleti teraszról egy három emeletes légtér nyílik, amit összekapcsolnak a szomszédos épületek lifthofjaival, így a tűzfalak szövevényes világát próbálja gazdagítani.

A benapozással kedvezőbb felsőbb emeleti szinteken lakások kaptak helyet.

Jelenlegi állapot:

No images found.

Tervek (a képre kattintva nagyobb méretben láthatóak a tervek)

No images found.


OPPONENSI VÉLEMÉNY

Salamin Ferenc DLA

A tervezési terület a belváros építészetileg értékes szövetében, két műemlék ház szomszédságában található. Többször láttuk már itt a tervet, mely Budapest kimagasló értékű eklektikus-szecessziós belvárosába készül, viszonylag egységes városi szövetbe.
Korábbi opponensi véleményben részletezett pozitívumokat szinte meg lehet ismételni. Az épülettömegek telken való elhelyezkedése, a belső udvarok kialakítása, az udvari ereszmagasságok, mind reflektálnak a szomszédos épületek udvaraira, lichthof-jaira, tűzfalaira. Az alaprajz még tisztább lett, a lépcsőházak helyzete rendeződött, a folyosók rövidebbek, a lakásalaprajzok megfelelőek. A két belső udvar még tágasabb és a
szomszédos udvarokkal jobban összenyitottá vált. Az erkélyek száma csökkent, a helyzetük, méretük, formájuk érthetőbb és használhatóbb lett.
Az építészeti koncepció átláthatóbb, a belső, udvari világ a vakolt falakkal és a színes üveg korlátokkal képviseli az egyik karaktert, az utcai kő vagy tégla burkolatos világ a másikat. Az utcai homlokzat egységesebb, a utcai síkon lévő felület és a visszahúzott, az udvari karaktert is bemutató, avval egymásba szövődő loggia egységek világa megfelelő arányú. A homlokzat lefut a járdáig, értelmezhető utcavonalat ad, tömörebb érzetet kíván
elérni. A hullámzó tetőfelület az épület elrendezéséhez igazodik, az utcai oldalon mint lezáró elem, a környezeti karaktert követi.

Néhány észrevétel az építészeti kialakításhoz.
Az utcai homlokzat rendezettsége előnye az épületnek, azonban nem érzékelhető a műszaki tervekből az a finomság, az az építészet, ami a korábbi szabadkézi, színes rajzokból árad. Csak remélni lehet, hogy nem lesz az utcai oldal sematikus, irodaház hangulatú, hanem megmarad a szerethető, részletgazdag, a környékhez un. mai eszközökkel való megdolgozottsági igazodása. Ezt részletek kidolgozásával és az engedélyezési tervbe való beépítésével lehet elérni, és a kivitelezésnél megkövetelni. Az utca felől bal oldali felső tömegkiemelés támogatható.

A földszint még nagyobb tömörségét, zártságát javaslom, a hatalmas nyílások részbeni csökkentésével, a homlokzati felület szélesebb falakkal, pillérekkel való kezelésével. Elgondolkodnék az udvari külső lépcső izgalmasabb kialakításán is, hogy hívogatóbb legyen a teraszra való feljutáshoz. Persze csak ha az a cél, hogy oda felmenjen valaki. Az erkélyek használhatósága kérdéses, hiszen van ahol 10-20 lakásból és erkélyből is
rálátnak (sőt csak oda látnak) az egyes lakásokhoz tartozókra.
A leírás szerint az utcai tetőfelület korábbi 50%-os kilyuggatását elkerüli a terv. Elhiszem, ránézésre 48 %-ot saccolnék. Továbbra sem tartom a környezetbe illeszkedőnek, és a tervezett épülethez valónak a tetőn a sok bevágást, valamint nem tartom megoldhatónak a kétszintes tetőtér kialakítását, illetve homlokzati megjelenését.

A legnagyobb gond azonban a telek beépítettsége és a szintterület mértéke. Feltehetően erről nem a tervező tehet, általában beruházói nyomásra lesz túlzsúfolt egy projekt. A terv lényegében nem nagyon tér el paramétereiben a korábbi tervektől, földszint és hét emelet, plusz két szint pince, 80 db körüli lakásszám, plusz két szint iroda és üzlet, és két szint mélygarázs. A beépítettség 70-75% körüli, terepszint alatt 100%, szintterületi mutató 4,8. A környező 3-4 emeletes és 2-es 3-as szintterületi mutatójú épületek között továbbra is elviselhetetlenül zsúfolt a beépítés, ennek forgalomvonzó és egyéb káros hatásaival együtt. A szomszédos tűzfalak egy részénél, és még feltűnőbben az utcai homlokzaton magasabb az épület egy, vagy két szinttel mint a környezete, illetve mint ami építészetileg kívánatos volna.

A korábbi tervtanácsi állásfoglalások előzőkhöz hasonló észrevételeit úgy tűnik nem kezeli a terv. Így a beépítési paraméterek alapján nem lehet javasolni a tervet. Legalább egy szint csökkentést javaslok magasságban, és kettőt szintterületben.

Összefoglalásként korábbi véleményemet tudom csak ismételni. A dokumentáció megfelel az elvárható szakmai igényesség és szakmaiság követelményeinek, megfelel a rendezési tervben és a helyi építési szabályzatban
megfogalmazott előírásoknak. A terv részben megfelel a környezetbe illeszkedés, a rálátás, látványvédelem előírásainak, településképi és településszerkezeti hatása a túlzó léptéke miatt részben káros.
Üdvözlöm a terv építészeti alakulását, a fenti gondolatébresztő észrevételekkel. A beépítési jellemzőket azonban továbbra sem tartom ezen a helyen elfogadhatónak. Kérem a tervtanácsot, hogy vizsgálja meg a fent említett szakmai kérdéseket, és foglaljon állást bennük.

No images found.

Tervtanács meghívott tagjai:

Nagy Ervin
Bodonyi Csaba DLA  
Aczél Gábor DLA
Arnóth Ádám
Káldi Gyula
Okrutay Miklós
Ráday Mihály
dr. Reith András
Ritoók Pál
Sáros László DLA

 

TERVTANÁCSI VÉLEMÉNY:

A tervezési terület a belváros építészetileg értékes szövetében, két műemlék épület szomszédságában található. A tervet már több alkalommal tárgyalta a Tervtanács. A jelen terv sok szempontból kiforrottabb, mint a korábban látottak. Az épülettömegek telken való elhelyezkedése, a belső udvarok kialakítása, az udvari ereszmagasságok reflektálnak a szomszédos épületek udvaraira, lichthof-jaira, tűzfalaira. Az alaprajz tisztább lett, a lépcsőházak helyzete rendeződött, a belső közlekedők rövidebbek, a lakásalaprajzok megfelelőek. A két belső udvar tágasabb lett, a szomszédos udvarokkal jobban összenyilnak. Az erkélyek száma csökkent, a helyzetük, méretük, formájuk érthetőbb, használhatóbb lett.
A Tervtanács felhívja a figyelmet néhány fontos szempont figyelembevételére a Terv továbbfejlesztéséhez: az utcai oldal ne legyen sematikus. Az utca felőli tömegképzésben a tetőzóna keleti részén, a tömegkiemelés támogatható. A földszint lehetne nagyobb tömörségű, a földszinti nyílások méreteinek részbeni csökkentésével, a homlokzati felület szélesebb falakkal, pillérekkel való kezelésével. Az udvari külső lépcső lehetne izgalmasabb, hogy hívogatóbbá váljon. Az összekötő híd elhagyása jobb benapozás eredményezne Kérdéses, hogy a 13-as számmal jelölt lakás megfelel-e az OTÉK-ban előírtaknak benapozás szempontjából.
Nem a környezetbe illeszkedő és a tervezett épülethez való a tetőn a sok bevágás, valamint a kétszintes tetőtér kialakítása, illetve homlokzati megjelenése.
Az épület egy, vagy két szinttel magasabb, mint a környezete, illetve mint ami építészetileg kívánatos volna. Kérdéses továbbá a homlokzati párkány nagy kiülése, valamint a belső terasz használhatósága.
A legnagyobb gond a telek túlzó beépítettsége, a Tervtanács legalább egy szint csökkentést javasol magasságban, és kettőt szintterületben.

A fenti indoklás alapján a Tervtanács egyhangúlag meghozott döntése, hogy a tervet átdolgozás után ajánlja.

A tervezési terület a belváros építészetileg értékes szövetében, két műemlék épület szomszédságában található. A tervet már több alkalommal tárgyalta a Tervtanács. A jelen terv sok szempontból kiforrottabb, mint a korábban látottak. Az épülettömegek telken való elhelyezkedése, a belső udvarok kialakítása, az udvari ereszmagasságok reflektálnak a szomszédos épületek udvaraira, lichthofjaira, tűzfalaira. Az alaprajz tisztább lett, a lépcsőházak helyzete rendeződött, a belső közlekedők rövidebbek, a lakásalaprajzok megfelelőek. A két belső udvar tágasabb lett, a szomszédos udvarokkal jobban összenyílnak. Az erkélyek száma csökkent, a helyzetük, méretük, formájuk érthetőbb, használhatóbb lett.

A Tervtanács felhívja a figyelmet néhány fontos szempont figyelembevételére a Terv továbbfejlesztéséhez: az utcai oldal ne legyen sematikus. Az utca felőli tömegképzésben a tetőzóna keleti részén, a tömegkiemelés támogatható. A földszint lehetne nagyobb tömörségű, a földszinti nyílások méreteinek részbeni csökkentésével, a homlokzati felület szélesebb falakkal, pillérekkel való kezelésével. Az udvari külső lépcső lehetne izgalmasabb, hogy hívogatóbbá váljon. Az összekötő híd elhagyása jobb benapozás eredményezne. Kérdéses, hogy a 13-as számmal jelölt lakás megfelel-e az OTÉK-ban előírtaknak benapozás szempontjából.

Nem a környezetbe illeszkedő és a tervezett épülethez való a tetőn a sok bevágás, valamint a kétszintes tetőtér kialakítása, illetve homlokzati megjelenése.

Az épület egy, vagy két szinttel magasabb, mint a környezete, illetve mint ami építészetileg kívánatos volna. Kérdéses továbbá a homlokzati párkány nagy kiülése, valamint a belső terasz használhatósága.

A legnagyobb gond a telek túlzó beépítettsége, a Tervtanács legalább egy szint csökkentést javasol magasságban, és kettőt szintterületben.

A fenti indoklás alapján a Tervtanács egyhangúlag meghozott döntése, hogy a tervet átdolgozás után ajánlja.