Hajdúböszörmény pályázik az Európai Örökség címre

.

Egyedülálló településszerkezetével és műemléki jelentőségű belvárosával Hajdúböszörmény pályázik az Európai Örökség címre.

Az őskor óta lakott város a mai napig őrzi a középkori gyűrűs településszerkezetet. A külső gyűrű, az árokkal és palánkkal megerősített kertség védte, a városközpontban az erődített templom állt. A 18. századra a kertségek lakónegyedekké váltak.

Hajdúböszörmény pályázik az Európai Örökség címre04

 

Hajdúböszörmény pályázik az Európai Örökség címre03

 

A város története:

Hajdúböszörmény a Hajdúság legnagyobb városa. A terület az őskor óta lakott. A városi múzeumban népvándorláskori leleteket őriznek.
A város a nevét a hajdúkról és a böszörményekről kapta. A böszörmények muzulmán vallású bolgár-török nép, akik a honfoglalókkal együtt érkeztek a vidékre. Az Árpád-korban a böszörmények kereskedelemmel foglalkoztak, de a tatárjáráskor kipusztultak. Magát a települést 1248-ban említik először, Nagyböszörmény néven.

Hajdúböszörmény pályázik az Európai Örökség címre08

Kétbeltelkes rendszer. A lakóépületekkel zsúfolt városmagot a kertek laza övezete veszi körül (1782)

A hajdú előtagot a város a hajdúkról kapta, akik támogatták Bocskai István szabadságharcát. Bocskai nekik adományozta Kálló várost, ahol azonban nem tudtak letelepedni. 1609-ben Báthory Gábor Böszörményben telepítette le a hajdúkat, ők hozták létre a Hajdúkerületet a hat hajdúvárossal, amelynek Hajdúböszörmény lett a székhelye. Ez közigazgatási egységként 1876-ig állt fenn, ekkor alakult meg Hajdú vármegye.A Bach-korszakban, amikor Magyarországot beolvasztották a Habsburg Birodalomba, a város német nevet kapott, ami Wütender Armenier lett. Ez téves, komikus „szó szerinti fordítás” eredménye, ami magyarul azt jelenti, hogy „bősz örmény”.
A 19. századbeli városrendezéskor alakult ki a mai főtér, mely jelenleg felújítás alatt áll.

 

Ferencz Marcel, Ybl Miklós-díjas építész (NAPUR Architects) "Zöld korona" városfejlesztési terve Hajdúböszörmény városára (2011)

2011 GREEN CROWN concept
Hajdúböszörmény_450.000 m2
Városfejlesztési terv
Marcel FERENCZ, DLA Pro-Architectura Award architect
György DÉTÁRI MA architect, MA Civil Engineer
Zoltán PÉTER Regional Chief Architect, Hajdúböszörmény

 

Hajdúböszörmény pályázik az Európai Örökség címre06

 A XXI.századi Városépítő stratégia

Hajdúböszörmény város, mely hajdan virágkorát élte, és középkori településszerkezete a világon egyedülálló gyűrűs szerkezet tökéletes kör rajzú utcákkal.
Az egykor virágzó település a XXI század elejére sok problémával küzd, mellyel nincs egyedül Európában. Globális tőkehiány, munkanélküliség, elszegényedés, népességcsökkenés, idegenforgalom hiánya, identitásgyengülés, energiahiány, belvíz, magas talajvíz, szállópor, városszerkezeti jövőkép kérdése mind felvetődik ma a városok jövőtervezése kapcsán.
Mit lehet tenni? Erre keresi a projekt a mikro- és makrostruktúrák kölcsönhatásában a választ a gazdaságszerkezeti, városszerkezet, és ökológiai keretek között. A nemzetgazdasági élet jövőbeni ciklusaihoz kisebb léptékű településekre szerkesztett térmodelleket kell kialakítani. A decentralizált nemzetgazdasági mechanizmus aktív gazdasági modellje csak akkor életképes, ha a települési stratégiák is felkészülnek a közelgő új kihívásokra.
Feladat, hogy rámutassunk mintaprojektekben, melyik az optimális településméret és struktúra, mely önszabályozó módon képes megoldani a problémás települések helyzetét világszerte.

GREEN CROWN térgyűrűs mintaprojekt
Számításaim szerint a 30.000 fős lélekszám a jövő településének ideális mérete.
Magyarországon Hajdúböszörmény városa is ilyen.
A Hajdúböszörmény városfejlesztése mai gyűrűs városszerkezetének továbbfolytatásával felemelkedhet a XXI. század mintaprojektjévé.
Hajdúböszörmény a tervezett mintaprojektben térgyűrűs lépésekben szerveződik újjá. Az egyes tervgyűrűk értelemszerűen egyszerű logikai lépésekkel körkörösen építik fel az új mintaprojektet. Az alábbi új térgyűrűk ökológiai, szociológiai, gazdasági és kulturális lehetőséget kínálnak.

1 Középkori térgyűrű: városmag
2 Mai térgyűrű: övező városszövet
3 Új rekreációs térgyűrű
Vízgazdálkodás_A mesterséges tavak kialakítása egyben megoldja a talajvizek problémáját, és ökológiai gyűrűt von a város köré.
Vadgazdaság_Erdőségek, ligetek, honos növény-, állatfaj telepítéssel
Rekreáció_Pihenőparkok, sport-szabadidő és gyógyászati célú közintézmények
4: Új gazdasági térgyűrű
Infrastrukturális és Közlekedési gyűrű 3 km sugarú körben
Országos úthálózati kapcsolatokkal
Ipari, kereskedelmi Gazdasági tevékenység céljára fenntartott területek
5: GREEN CROWN térgyűrű
Energia és erdő gazdálkodás_A legkülső térgyűrű egy 500 m széles és 3.5 km sugarú körben telepített zöld erdő korona. Energianövényként a telepített erdő szolgáltatja a megújuló energiát a település közintézményei számára évről évre. Egészségvédelem: A telepített zöld korona faállománya leköti a szállóport.
Ökológia: Megállítja a talajeróziót, véderdőként csökkenti a szélsebességet, védi az őshonos állat és növényvilágot.

Hajdúböszörmény pályázik az Európai Örökség címre01

 

A befejező GREEN CROWN térgyűrűt alkotó erdőkorona földről levegőből egyaránt kirajzolódik a tájban. Védelmet, határoló teret, biztonságot és egyben magasztos geometriát kölcsönöz településnek embernek. A ZÖLD KORONA ÚJ TERMÉSZETI IDENTITÁST ad a településnek, és végső soron a nemzetnek.

(Ferencz Marcel "Zöld korona" városfejlesztési terve)

Kapcsolódó cikkek