“Az év építészeti fotója“ pályázat 2014

.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A Magyar Építőművészek Szövetsége, valamint a Magyar Építész
Kamara, az Építészeti Fotográfusok Nyílt Társasága szakmai
közreműködésével ebben az évben is meghirdeti
 
“Az év építészeti fotója“pályázatot,
 
amelynek témája az UIA 2014-es építésznapi jelmondata :
“EGÉSZSÉGES VÁROSOK, BOLDOG VÁROSOK “.

ev epiteszeti fotoja2014
A pályázat továbbra is nyitott mindenki számára, amennyiben beküldött munkája megfelel a kiírás feltételeinek.
A pályázat mindenkori célja a magyarországi épített értékek népszerűsítése, a magyar építészet magas színvonalú bemutatása. 
A részvétel feltételei:
 
A pályaműnek 2013. 09. 15-e után készített, vagy a sajtóban ezen dátum után publikált fotónak kell lennie.
Egy pályázó maximálisan 7 db egyedi, illetve 1, max. 5 darabból álló, tetszőleges képarányú sorozatot  küldhet be.
 
A Zsűri: 
Elnöke: Sáros László György DLA építész, a MÉSZ elnöke
Tagjai: Szegő György DLA építész, a MÉ főszerkesztője
Dévényi Tamás DLA építész a MÉK képviseletében
 
A pályázat kurátora Szentiváni János fotóművész
titkára : Szabó Rita
Informatikusa: Simon Nándor
  
Technikai követelmények:
 
A kép készülhet digitális, avagy bármely analóg technikával, ekkor azonban a képet digitalizálni kell.
 
A benyújtás módja, határideje:
A benyújtás módja egylépcsős.
 
http://www.jotformeu.com/epitomuveszek/EVBV2014
 
Ezt a felületet a MÉSZ rendszergazdája működteti, a MÉSZ hozzájárulásával.
 
A pályázáshoz maximális tömörítésű, jpg-ben elmentett, 180 dpi felbontású állományt kell feltölteni a pályázati felületre, amelyen két állomány feltöltésére van lehetőség. Több kép esetén kérjük a képeket ZIP formátumba tömörítve töltsék fel, maximum két állományra bontva.
Minimális elvárás, hogy a digitális állomány legalább 8 Mp-es
kamerával készüljön.
Amennyiben a Zsűri úgy ítéli meg, kérhet a fentiektől eltérő felbontású, vagy jpg. tömörítésű képet is a pályázóktól.
 
A képek benyújtásának (a képek feltöltésének) határideje:
2014. 09. 21. vasárnap, 24 óra.
A kiállítandó képek alkotóit e - mailben értesítjük az eredményről 2013. 09. 26. - ig. 

A megnyitó helye és ideje:
Magyar Építészek Háza, Budapest, VIII. ker., Ötpacsirta utca 2.
Kós Károly terem
 2014. 10. 06. 17 óra
 
 
A pályázat díjazása:
 
A Zsűri egy díjat ítél oda, melynek értéke 100.000.- Ft, azaz Százezer forint.
Ezen kívül a MÉSZ különdíjjal jutalmazza a pályázaton résztvevő magyarországi építészképző felsőoktatási intézmények aktív hallgatói közül azt, akinek a pályamunkáját a zsűri a legjobbnak ítéli.
 
A döntőbe jutott, kiállításra kerülő képek nagyítását a kiíró vállalja.
A nyertes, és a kiállítás anyagába választott alkotások a Magyar Építészek Háza Kós Károly termében lesznek láthatóak 2014. 10. 06. –tól, 2014. 10. 27. - ig. 
A pályázat jogi háttere: Pályázhat minden természetes személy, aki a pályázati kiírás feltételeit elfogadja. A pályázó kizárólag saját, eredeti alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázata érvénytelen. A pályázó a kép beküldésével pályamunkájáról ki is jelenti, hogy az a saját szerzői műve, azzal nem sért más szerzői jogot, valamint tudomásul veszi, és magára nézve elfogadja a szerzői és felhasználói jogokról szóló tájékoztatást. A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok, továbbá a pályaművekből rendezendő kiállítás népszerűsítésével kapcsolatban, minden esetben jogosult a pályaművek díjmentes felhasználására, de minden esetben a pályázó nevének feltüntetése mellett. A kiíró díjmentesen jogosult a művek kiállítására, továbbá jogosult díjmentesen használni az alkotást, a kiállításhoz kapcsolódó reklámok offline és online megjelenéseihez.
A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót könyv alakban, illetve elektronikus formában térítésmentesen megjelentesse, és ennek érdekében a pályázat
kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett.
A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja.
A pályázat kiírója a hozzá benyújtott adathordozókat nem őrzi meg, nem tárolja. A kiíró a pályaműveket fokozott gondossággal kezeli.
A határidő lejárta után beérkezett pályamunkákat, a kiírónak nem áll módjában befogadni.
 
 
Budapest, 2014. szeptember 5.
 
Sáros László György DLA, a MÉSZ elnöke

Kapcsolódó cikkek