Kós Károly-díj pályázati felhívás 2014.

.

A Miniszterelnökség pályázatot hirdet a 2014. évi Kós Károly-díj elnyerésére.
A díj átadására Kós Károly születésnapja alkalmából, 2014. december 16-án kerül sor.

dij kep


A Kós Károly-díj a helyi építészeti örökség védelme és az építészeti hagyományok őrzése területén kimagasló eredményt elért személyek, közösségek elismeréséül adományozható, évente 2 db díj adományozható (a díjat ugyanaz a személy vagy tervezőközösség csak egyszer kaphatja meg).
Az elismerésre a határon kívül élő azon személyek is pályázhatnak, akik hozzájárultak a magyar és az egyetemes építészeti kultúra gyarapításához. A díj adományozására - más javára, kellő megalapozottsággal - bármely személy, magyarországi intézmény, illetve szervezet is javaslatot tehet.
Az adományozásra vonatkozó javaslatokat szakmai összetételű Díj Bizottság fogadja be, véleményezi és rangsorolja, a Bizottság tagjai az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár által felkért szakmai szervezetek delegáltjai.

A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
-    a pályázó(k) nevét és elérhetőségét (lakcím vagy értesítési cím, e-mail, telefonszám),
-    a javasolt személy esetében nevét, értesítési címét, telefonszámát, e-mail elérhetőségét,
-    a javasolt szervezet vagy csoport esetében pontos megnevezését, postacímét, telefonszámát, e-mail elérhetőségét, vezetőjének nevét és elérhetőségét,
-    a javaslattevő (vagy képviselője) nevét, értesítési címét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét,
-    nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázat esetén hozzájárul-e a pályázati dokumentum publikálásához (kiállítás, nyomtatott, elektronikus sajtó),
-    a pályázó(k) pályafutásának rövid ismertetését,
-    a pályamű megismeréséhez szükséges dokumentációkat (tervrajzok, fotók, publikációk),
-    műszaki leírást, amely tartalmazza az építmény pontos címét, az építés idejét és a használatbavétel kezdetének időpontját, a kivitelező (cég) megjelölését, az építmény jellemző adatait és általános ismertetését.

A teljes pályázati anyagot - kizárólag digitális formátumban, nyomdai utómunkára és kiadványkészítésre alkalmas minőségben (javasolt formátum 300dpi felbontású A3 méretű pdf portfólió) - adathordozóra rögzítve, postai úton lehet benyújtani.

A pályázati anyagok postára adásának határideje:
a pályázati felhívásnak a Hivatalos Értesítőben történő közzétételét követő 40 napon belül.
Postacím: Miniszterelnökség, Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság 1055 Budapest, Báthory utca 12.
További információ a következő elérhetőségen kérhető a pályázattal kapcsolatban: Ez az email cím védett a spam robotoktól. Bekapcsolt JavaScript szükséges a megtekintéséhez.

Budapest, 2014. szeptember 11.

Füleky Zsolt s. k.,
építészeti és építésügyi helyettes államtitkár