MTK Hidegkuti Nándor Stadion és környezete fejlesztésére pályázati kiírás

.

A Magyar Testgyakorlók Köre (MTK) 2 fordulós, meghívásos, építészeti tervpályázatot ír ki az MTK Hidegkuti Nándor Stadion és környezete fejlesztésére.

EU kiírás helye: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313475-2014:TEXT:HU:HTML&src=0
Regisztráció: http://www.palyazatok.mek.hu

mtk palya

1.)    A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA: Magyar Testgyakorlók Köre
Cím: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.
Postai cím: 1073 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

2.)    A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA:
Magyar Építész Kamara (MÉK) Nonprofit Kft.     (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.)

3.)    A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA:
MTK Hidegkuti Nándor Stadion és környezete     fejlesztésének építészeti és városépítészeti kialakítása.

4.)    A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA:
Az MTK teljes bontás után újjá kívánja építeni a vagyonkezelésében lévő, 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.szám alatti, 38852/6 hrsz-ú ingatlanon lévő Hidegkuti Nándor Stadiont. Az újjáépítést a tervezési programban rögzített megrendelői igények és a szabályozási terv előírásai határozzák meg. A megrendelői igények a korszerű 5.000-5.500 fő közötti nézőszámú labdarúgó létesítmény mellett kiterjednek
- az MTK egyes szervezetei elhelyezését szolgáló igazgatási központra (irodák),
- az MTK sportolói, szurkolói, támogatói számára létrehozandó kulturális, közösségi, múzeumi terekre, ami összességében kb. 5.000 m².
Az újjáépítés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a fejlesztési környezetben minél több sportpálya létesüljön.

Az építészeti tervpályázat a megrendelői igényeknek megfelelő új stadion tervezésére irányul, ugyanakkor az MTK javaslatokat vár annak közvetlen környezete - a 38821/4 és 38855 hrsz-ú ingatlanokra is kiterjedő- rendezésére és fejlesztésére Az MTK ezeken az előbb említett ingatlanokon a későbbiekben külön beruházási ütemben kíván elhelyezni
-    elsősorban a sport és kulturális célokat segítő szálláshelyet,
-    és az utánpótlás-nevelés szolgálatába állítható oktatási tereket is.
Az építészeti tervpályázatot követően az MTK tervezési szerződést kíván kötni a 38852/6 hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó Hidegkuti Nándor Stadion építési engedélyezési (építész-műszaki dokumentáció) és kiviteli terveinek készítésére.

5.)    A TERVPÁLYÁZAT  FORMÁJA:
a)    A tervpályázat fajtája: MEGHÍVÁSOS TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS
b)    A tervpályázat:
- első szakasz: RÉSZVÉTELI SZAKASZ
- második szakasz:  PÁLYAMŰ BENYÚJTÁSI SZAKASZ
c)    A tervpályázat lebonyolítása:
-    Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény,
-    a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 305/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet,
-    valamint a tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.

6.)    A TERVPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL
A pályázati részvételhez regisztrálnia kell a pályázónak a http://www.palyazatok.mek.hu honlapon. A regisztráció után arövidített tervpályázati dokumentációt meg kell vásárolni.
A dokumentáció ára: 30.000,- Forint
A fizetés feltételei és módja: banki átutalás a Lebonyolító - MÉK Nonprofit Kft. –alábbi számlájára:
K&H (HU58) 10201006-50203916-000000000
Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a pályázó azonosító 4 jegyű számát (ezt az on-line rendszerben kapja a pályázó).

A tervpályázat részvételi szakaszára a tervpályázati kiírás szerint az alábbi tervező szervezeteket hívta meg a Kiíró:
1.    B3 Építész Stúdió Kft. (1016 Budapest, Dezső u. 11.)
2.    BORD Építész Stúdió Kft. (1149 Budapest, Egressy út 31-33.)
3.    Középülettervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KÖZTI)
(1023 Budapest, Lublói út 2.)
4.    K.S. Stúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2013 Pomáz, Beethoven u. 10.)
Az eljárás részvételi szakaszára részvételi jelentkezést benyújtott és a tervpályázati kiírás alapján rangsorolt, valamint a jelen tervpályázati dokumentációval a pályamű elkészítésére felkért tervezők (max. 8 résztvevő) neve és címe: (na)

7.)    A PÁLYÁZAT IDŐRENDI TÁBLÁZATA
                          Feladat                                                                      Határidő
1.    Tervpályázat meghirdetése                                                       2014. szeptember 12.
2.    Részvételi jelentkezések beérkezése                                         2014. szeptember 29. 12.00 óra
3.    Részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos hiánypótlás határideje    2014. október 03. 12.00 óra
4.    Részvételi jelentkezések bírálata                                               2014. szept. 29 - október 05.
5.    Részvételi forduló eredményhirdetése                                        2014. október 06. 13.00 óra
6.    A felkért tervezők részére dokumentáció megküldése                 2014. október 06. 15.00 óra
7.    Helyszíni szemle időpontja                                                        2014. október 08. 13.00 óra
8.    Kérdések feltevésének határideje                                              2014. október 10. 24.00 óra
9.    Kérdésekre adott válaszok határideje                                        2014. október 17. 24.00 óra
10.    Pályaművek beérkezési határideje                                           2014. november 25. 17.00 óra
11.    Pályaművek bírálata                                                               2014. nov. 25 - nov. 30.
12.    Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása                 2014. december 01. 11.00 óra
13.    Díjak kifizetése                                                                      2014. december 11-ig
14.    Tervpályázat nyilvános bemutatása                                         2015. január külön meghirdetve
15.    Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása                  leghamarabb 2015. január 30.
16.    Zárójelentés megküldése                                                       legkésőbb 2015. január 30-ig
17.    Pályázati eredmények közzététele az Építész Közlöny - Műhely rovatában    2015. április 8.)   

BÍRÁLÓBIZOTTSÁG
Elnök: Görözdi György  (Magyar Testgyakorlók Köre, Igazgató)
Társelnök: Pálfy Sándor DLA építész (Magyar Építész Kamara)
Tagok:    
•    Patonai Dénes DLA építész (Magyar Építőművészek Szövetsége)
•    Dr. Sára Botond (Bp., VIII. ker. Önkormányzat, Alpolgármester)
•    Fernezelyi Gergely Sándor DLA, építész (Bp., VIII. ker. Önkormányzat, főépítész)
•    Baukovácz Krisztina építész (Magyar Testgyakorlók Köre)
•    Sedlmayer János építész (Magyar Testgyakorlók Köre)

Póttag: Nagy Iván DLA, építész (Magyar Építész Kamara delegált)
Szakértők:    
•    Dr. Nagy Béla DLA, építész    (településtervezés)
•    Duday Attila építész
•    Pulai Péter
Jogi és közbeszerzési titkár: Dr. Magyar Balázs ügyvéd (jogi és közbeszerzési szakértő)

9.)    A PÁLYÁZATOK DÍJAZÁSA
A pályaművek díjazására, illetve megvételére összesen bruttó 12,0 millió Ft áll rendelkezésre. A Bírálóbizottság joga, hogy megfelelő számú és színvonalú pályamű beérkezése esetén a teljes összeget kiadja.
A keretösszegen belül a díjak és megvételek összegét úgy kell megállapítani, hogy a legmagasabb díj bruttó 3,0 millió Ft-nál nagyobb, a legalacsonyabb díj bruttó 1,0millió Ft-nál kevesebb nem lehet. A megvétel legkisebb összege: bruttó 500.000,- Ft.
A díjak kifizetésére számla alapján kerül sor.

Budapest, 2014. szeptember 12.

Kiíró
________________________________________
Kérések - válaszok:"A Hidegkuti Nándor stadion tervpályázati kiírásához írásbeli kérdés érkezett a lebonyolítóhoz;
 Válasz: A Bírálóbizottság a pályázó elmúlt 12 évi  munkáit pontozza./ jóváhagyott tervek,megvalósult épületek,tervpályázatok, a kiírás szerint / A választ megküldjük minden pályázónak, aki eddig regisztrált, és a pályázatot kivette."